Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

2 results directly related Exclude narrower terms

Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή σχετικά με δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή".

Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή σχετικά με δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", σχετικά με την εκπροσώπηση Ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων στην Οθωμανική Βουλή του 1908.

Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή σχετικά με δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή".

Αλληλογραφία Νικολάου Π. Δελιαλή σχετικά με δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", σχετικά με την εκπροσώπηση Ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων στην Οθωμανική Βουλή του 1908.