Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

1 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1980

Καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, ερωτηματολόγιο, στοιχεία δραστηριότητας δημοτικής βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, αλληλογραφία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, προκήρυξη 60ού Καλοκαιρινείου Θεατρικού Διαγωνισμού, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980 και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.