Βιβλιοθήκες -- Κοζάνη -- Πρακτικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βιβλιοθήκες -- Κοζάνη -- Πρακτικά

Equivalent terms

Βιβλιοθήκες -- Κοζάνη -- Πρακτικά

Σχετικοί όροι

Βιβλιοθήκες -- Κοζάνη -- Πρακτικά

26 Αρχειακή περιγραφή results for Βιβλιοθήκες -- Κοζάνη -- Πρακτικά

26 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1951

Αλληλογραφία, αποφάσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, υπομνήματα και αναφορές, προσκλήσεις που αφορούν δωρεές, αγορές βιβλίων και διάφορα διοικητικά θέματα. Πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1952

Αλληλογραφία, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, υπομνήματα και αναφορές, που αφορούν δωρεές, αγορές βιβλίων και διάφορα διοικητικά θέματα. Πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Απόδειξη παραλαβής βιβλίων δωρηθέντων υπό του Γ.Σ.Β.Ε.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1953

Αλληλογραφία, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, υπομνήματα και αναφορές, που αφορούν δωρεές, αγορές βιβλίων και διάφορα διοικητικά θέματα.Πρακτικά συνεδρίασης 1/1953 της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, απόσπασμα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αριθμός φύλλου 135).Πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
Έγγραφα περί των εκδόσεων ''Αλήθειες'' (ογκώδης τόμος με σειρά άρθρων της μεταπολεμικής περιόδου από το 1945 έως και το 1953).

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1970

Έγγραφα (αλληλογραφία, αναφορές, εξουσιοδοτήσεις, γνωστοποιήσεις) που αφορούν την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης και διάφορα διοικητικά θέματα.Αποσπάσματα πρακτικών των υπ'αριθμ. 11/1970, 1/1970, 3/1970, 6/1970 12/1970 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Δελτία χορηγήσεως υλικών
πληροφοριακό δελτίο υπαλλήλου, κατάλογος βιβλίων για βιβλιοδεσία, κατάλογος παραχωρούμενων λογοτεχνικών βιβλίων στη Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1971

Έγγραφα (αλληλογραφία, αναφορές, γνωστοποιήσεις, ερωτηματολόγιο) που αφορούν την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης και διάφορα διοικητικά θέματα.Αποσπάσματα πρακτικών της υπ'αριθμ.12/1971, 18/1971, 20/1971, 21/1971,22/1971 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Κατάλογος παραχωρούμενων λογοτεχνικών βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, κατάσταση βιβλίων βιβλιοθήκης παραχωρούμενα στον σύλλογο Έφεδρων Αξιωματικών Κοζάνης, κατάλογος βιβλίων παραδοθέντων εις το βιβλιοδέτη Ε. Καλημέρη.
Δίπλωμα τιμής απονεμημένο στον Δήμο Κοζάνης από τον Δήμαρχο Αθηνών και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1973

Έγγραφα (αλληλογραφία, αναφορές, αποφάσεις, γνωστοποιήσεις, εγκύκλιοι) που αφορούν δωρεές, την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης και διάφορα διοικητικά θέματα.Αποσπάσματα πρακτικών των υπ'αριθμ. 1/1973, 5/1973 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, κατάσταση των υπό του Μιχ. Γιαννούλη, χημικού δωρηθέντων εντύπων.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1951-1955

Αλληλογραφία, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, υπομνήματα και αναφορές, που αφορούν δωρεές, αγορές βιβλίων και διάφορα διοικητικά θέματα, κατάλογος οφειλόμενων συνδρομών και περιοδικών.Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Προκήρυξη διαγωνισμού υπό της Γενικής Διευθύνσεως Τύπου του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως δια την ανάδειξη των καλύτερων Επαρχιακών συγγραφικών επιδόσεων και βράβευση αυτών. Πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1960-1973

Έγγραφα (αλληλογραφία, αναφορές, εξουσιοδοτήσεις, γνωστοποιήσεις, εγκύκλιοι) που αφορούν την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης και διάφορα διοικητικά θέματα.Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, κατάλογοι δωρεών, κατάλογοι βιβλίων για βιβλιοδεσία.
Δίπλωμα τιμής απονεμημένο στον Δήμο Κοζάνης από τον Δήμαρχο Αθηνών και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1960-1973

Έγγραφα (αλληλογραφία, αναφορές, εξουσιοδοτήσεις, γνωστοποιήσεις) που αφορούν την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης και διάφορα διοικητικά θέματα. Πρόγραμμα εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης υπό του τουρκικού ζυγού των πόλεων Σερβίων Κοζάνης, Πτολεμαΐδος και Σιατίστης (1973), κατάλογος βιβλίων παραχωρούμενων στον σύλλογο φοιτητών - σπουδαστών Ν. Κοζάνης παρά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Συνεδρίαση υπ'αριθμ 14/1958, 10/1960, 4/1960 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1971-2

Έγγραφα (αλληλογραφία, αναφορές, εξουσιοδοτήσεις, γνωστοποιήσεις, εγκύκλιοι) που αφορούν την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης και διάφορα διοικητικά θέματα.Αποσπάσματα των υπ' αριθμ. 6/1972, 6/1971, 109/1972 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, κατάλογοι βιβλίων παραλαβής, καταστάσεις τόμων περιοδικών παραδοθέντων στον βιβλιοδέτη Εμμ. Καλημέρην, κατάσταση στην οποία φαίνονται αναλυτικά τα έντυπα της βιβλιοθήκης του αειμνήστου Ιωάννου Κ. Μήλιου, τα δωρηθέντα εις τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης υπό των Κληρονόμων του.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 26