Άποροι -- Αναρράχη (Κοζάνη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άποροι -- Αναρράχη (Κοζάνη)

Equivalent terms

Άποροι -- Αναρράχη (Κοζάνη)

Σχετικοί όροι

Άποροι -- Αναρράχη (Κοζάνη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άποροι -- Αναρράχη (Κοζάνη)

1 results directly related Exclude narrower terms

Καταστάσεις απόρων που δικαιούνται τρόφιμα.

Περιέχονται καταστάσεις απόρων που δικαιούνται τρόφιμα από τις τοπικές επιτροπές διανομής των κοινοτήτων: 1) Εμπόριο, 2) Κόμανος, 3) Βλάστη, 4) Κρυόβρυση, 5) Ερμακιά, 6) Φτελιώνα,7) Πελαργός,8) Σπηλιά,9) Αναρράχη, 10) Μαυροπηγή, 11) Μυλοχώρι και 12) Πολύφυτος κατά το έτος 1945.