Άποροι -- Άρδασσα (Κοζάνη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άποροι -- Άρδασσα (Κοζάνη)

Equivalent terms

Άποροι -- Άρδασσα (Κοζάνη)

Σχετικοί όροι

Άποροι -- Άρδασσα (Κοζάνη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άποροι -- Άρδασσα (Κοζάνη)

1 results directly related Exclude narrower terms

Καταστάσεις απόρων που δικαιούνται τρόφιμα-1945.

Περιέχονται καταστάσεις απόρων που δικαιούνται τρόφιμα από τις τοπικές επιτροπές διανομής των εξής κοινοτήτων: 1)Προάστιο, 2) Έλος, 3) Άρδασσα, 4) Ανατολικό, 5) Κομνηνά, 6) Πύργοι, 7) Ποντοκώμη, 8) Περδίκκας, 9) Σοφουλάρ, 10) Αγία Κυριακή το έτος 1945.