Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

30 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

30 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Νικολάου Π. Δελιαλή, 1895-1979

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK ADEL
  • Αρχείο - Fond
  • 1768-1978
Το αρχείο του Νικολάου Π. Δελιαλή αριθμεί 19 κουτιά, 127 φακέλους με περίπου 3.250 τεκμήρια. Αποτελείται από προσωπικά έγγραφα του Νικολάου Π. Δελιαλή και της οικογενείας του όπως το ενδεικτικό του, πιστοποιητικά, στρατιωτικό βιβλιάριο, δελτία ταυτότητος, κάρτες και ευχετήρια τηλεγραφήματα, έγγραφα σχετικά με το ξενοδοχείο "Νεάπολις" που ανήκε στην οικογένεια του, έγγραφα σχετικά με τη βράβευση του από την Ακαδημία Αθηνών, συλλογή χαρτονομισμάτων και άλλα πολλά. Βρίσκουμε οθωμανικά έγγραφα που αφορούν τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα σχετικά με την απαλλοτρίωση της οικίας Λασσάνη, σχεδιαγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενδείξεις πινάκων του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, πρακτικά συνεδρίασης μελών Εποπτικής Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σχετικά με θέματα της βιβλιοθήκης, αναφορές του ως έφορος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης προς τον κ. Δήμαρχο Κοζάνης, έγγραφα Δήμου Κοζάνης που αφορούν θέματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία, αλληλογραφία με εκδοτικούς οίκους), επιστολές με σκοπό τη δωρεά βιβλίων και άλλα έγγραφα περί της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Αλληλογραφία με πρόσωπα, φορείς αλλά και σημαντικές προσωπικότητες που ζητούσαν τη βοήθεια του στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με βιβλία αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων. Αλληλογραφία και σημειώσεις που σχετίζονται με την προσωπική του έρευνα και με το συγγραφικό του έργο. Ημερολόγιο 1963, Ευχετήριες κάρτες, Προσκλήσεις, Καρτ ποστάλ, Επιστολές, Δελτίον της Ι. Μ. Σερβίων και Κοζάνης ''Άγιος Νικόλαος''.

Δελιαλής, Νικόλαος Π., 1895-1979

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK
  • Αρχείο - Fond
  • 1899-2001

Το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελείται από 32 κουτιά και περίπου 7.657 τεκμήρια. Μέσα σε αυτά βρίσκουμε αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της
ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, κατάλογοι δωρεάς βιβλίων, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης του 1916-1918, εσωτερικό κανονισμό του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων, αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου και έγγραφα σχετικά με την παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο. Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Τσοτυλίου. Αντίγραφα του κατάλογου των εξόδων της εν Τσοτυλίω Σχολής από 11 Μαρτίου 1872 και λογαριασμοί της Σχολής. Συλλογή χαρτών και έντυπα σχετικά με τους λογοτεχνικούς διαγωνισμός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝ.Β.Α.)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το τοπικό ιστορικό αρχείο

Περιέχει έγγραφα που αφορούν τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης. Επιστολή της επιτροπής του τοπικού Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης με αριθμ. 5/1954 που εξουσιοδοτεί τον Ν. Δελιαλή να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για παραμονή του Κώδικα της Ζάμπορδας στο αρχείο Κοζάνης.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αναγνωστήριο Κοζάνης διάφορα

Διάφορα έγγραφα του Αναγνωστηρίου Κοζάνης. Αιτήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και αποφάσεις αυτού, αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση, αιτήσεις διορισμού - παραιτήσεις, προσκλήσεις του Αναγνωστηρίου Κοζάνης για συνεδριάσεις, επιστολές που αφορούν εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης του Αναγνωστηρίου.

Διάφορα έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Περιλαμβάνει σχέδια του κτηρίου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης ( προέκταση Δημαρχείου) των Αδερφών Κοβεδάρων/ υπόδειγμα απόδειξης του Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου από το αναγνωστήριο Κοζάνης (1916)/Εγκόλπιο Ημερολόγιο του 1937/Περιλαμβάνει δελτίο εισαγωγής και παραλαβής βιβλίων ( 1972)/κατάλογο βιβλίων του Ε. Καλημέρη προς βιβλιοδεσία (1969) και κατάλογο Γερμανικής Φιλολογίας (ποίησης, πεζού λόγου και βοηθητικά)/ αλληλογραφία της βιβλιοθήκης με διάφορους φορείς/ φωτοαντίγραφα από αλληλογραφία του Κωστή Παλαμά προς τον Β.Θ. Βαφόπουλο (προσωπικό αρχείο Βαφόπουλου ) , 1927, 1930, 1935

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έγγραφα Αναγνωστηρίου Κοζάνης 1916-1923

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης εν έτη 1916,εσωτερικός κανονισμός του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου.Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων.Αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου.
Περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με την ίδρυση της νυχτερινής σχολής ''παράρτημα Αναγνωστηρίου''.Αιτήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και αποφάσεις αυτού, αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση, αιτήσεις διορισμού - παραιτήσεις και τέλος καταλόγους βιβλίων.

Παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 1916 του Aναγνωστηρίου Κοζάνης με την "ΕΘΝΙΚΗ" Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών για ασφάλεια πυρός. Συμβόλαιο δωρεάς της κοινοτικής βιβλιοθήκης στο Αναγνωστηρίου Κοζάνης το 1916.
Βιβλίο μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης έτους 1916, αναφορά για την κίνηση του α' εξάμηνου του 1917.
Έγγραφο παράδοσης της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης το 1923.
Κατάσταση δωρεάς βιβλίων από το σύλλογο "Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων"
Χειρόγραφος κανονισμός της βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου Κοζάνης.

Δήμος Κοζάνης

Λειτουργία Αναγνωστηρίου

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του αναγνωστηρίου Κοζάνης. Παραλαβή βιβλίων από ''Οίκο Βελτιώσεως'' ή άλλων προ 1916 στο αναγνωστήριο, κατάλογοι μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 30