Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

2 results directly related Exclude narrower terms

Επιστολές του Νικόλαου Π.Δελιαλή το 1937.

Επιστολή του Νικόλαου Π.Δελιαλή προς 1) το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, 2) προς τον διευθυντή της βιβλιοθήκης Κοραή Χίου, 3) προς τον Ε.Βογιαννάκη και 4) τον κ.Δ.Μωρέττη, 5) τον κ.Σ.Συγκολλητή, 6) το ταμείο εκπαιδευτικής πρόνοιας, 7) τον κ.Τριανταφύλλου.Επίσης, προϋπολογισμός του δήμου Κοζάνης το 1936-1937,ακριβές απόσπασμα με τις αρμοδιότητες του εφόρου βιβλιοθήκης, επιστολή του Υπουργού Ν.Προεστόπουλου προς τους διευθυντές και εφόρους βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγιο για τη βιβλιοθήκη, απόφαση δημαρχιακής επιτροπής του δήμου Κοζάνης, αίτηση του κ.Δελιαλή στον δήμαρχο, υπηρεσιακό σημείωμα, επιστολή του κ.Τριανταφύλλου και αίτηση του Αναστασίου Ιωάννου Κούγια προς τον δήμαρχο Κοζάνης, έργο με τίτλο "Οι Μακεδόνες Αγωνισταί εις την επανάστασιν του 1821", πρόσκληση και πρακτικά μειοδοτικού διαγωνισμού, κατάσταση με τη βιβλιοδέτηση εφημερίδων και περιοδικών.