Φορολογία -- Κοζάνη -- Τουρκοκρατία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Φορολογία -- Κοζάνη -- Τουρκοκρατία

Equivalent terms

Φορολογία -- Κοζάνη -- Τουρκοκρατία

Σχετικοί όροι

Φορολογία -- Κοζάνη -- Τουρκοκρατία

17 Αρχειακή περιγραφή results for Φορολογία -- Κοζάνη -- Τουρκοκρατία

17 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα σχετικά με οικονομικά θέματα

Ο φάκελος Φ05 περιλαμβάνει 3 έγγραφα οικονομικού περιεχομένου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Κοζάνη.
Πιο συγκεκριμένα αφορά σε διαταγές από την Υψηλή Πύλη για διελεύκανση υποθέσεων και απονομή δικαιοσύνης θεμάτων παραχώρησης χωραφιών, τσιφλικιών και πιστώσεις χρεών.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έρευνα για τη δυνατότητα ανανέωσης παλαιότερης διαταγής για τις ελευθερίες του μουκαταά της Κοζάνης

Κων/πολη, 25 Δεκεμβρίου 1833
Προς τον βαλή της Rumili και τον ναΐπη του Εγρί Μπουτζάκ
Περιεχόμενο: Μετά από αίτηση του ναΐπη και των κατοίκων του Εγρί Μπουτζάκ, με την οποία ζητούσαν την ανανέωση της διαταγής για την ελευθερία του μουκαταά της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της και την απαγόρευση της μετατόπισης των κατοίκων σε άλλες περιοχές, διατάζεται με το παρόν φιρμάνι να εξεταστεί επιτόπου εάν υπάρχει κάποιο κώλυμα στην ανανέωση της παραπάνω διαταγής.
Verso: Φερμάνιον / Διορισμός από Κων/πολιν του Αβδουραχμάν Εφένδη ως πληρεξουσίου εφ όλων των εισπράξεων έτους 1248 υπό τον όρον να στέλλη εις Κων/πολιν το νόμιμον ποσόν (Σαλακίδης, 2004, σ. 224-225)
Μετάφραση του εγγράφου Λ10 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 147-148 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποστολή μουμπασίρη στην Κοζάνη για τον φόρο "ζετζριγιέ"

Κων/πολη, 1 Αυγούστου 1839
Προς τον ναΐπη (Σερβίων; ) και τον μουμπασίρη που ορίστηκε για την υπόθεση φόρους που τους αναλογούν, οι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας τους ζητούν περισσότερα και τους καταπιέζουν. Διατάζεται να εκδικαστεί η υπόθεση σύμφωνα με τον ιερό νόμο και τις φορολογικές διατάξεις και να μην διαπράττεται αδικία. Verso Το επάνω μέρος καλύπτεται από πράσινο ύφασμα (Σαλακίδης, 2004, σ. 222-223)
Μετάφραση του εγγράφου Λ9 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 145-146 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αρχείο Ναούμ Χ. Μανδρέλα (Μανδρέλλας)

Αντίγραφο απόδειξης παραλαβής.
Έξι έγγραφα τούρκικα.
Διπλότυπα εισπράξεως φόρων από Δήμο Κοζάνης και Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης και αποδείξεις πληρωμής φόρου από τον Ναούμ Μανδρέλα.
Απόδειξη απογραφής του Ναούμ Μανδρέλα και της Αικατερίνης Ν. Μανδρέλα κατά τη γενική απογραφή του πληθυσμού της 16ης Οκτωβρίου 1940.
Διπλότυπα φορολογίας σφαζομένων ζώων.

Αρχείο Σουλτανικών Εγγράφων

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ASOU
  • Αρχείο - Fond
  • 1721-1909
Το Αρχείο των Σουλτανικών Εγγράφων αριθμεί 1 Αρχειακό κουτί, 6 φακέλους και 39 τεκμήρια. Όπως διαφαίνεται στον παρακάτω πίνακα η αρίθμηση των εγγράφων ακολούθησε τη χρονολογική τους σειρά .
Έγγραφο 1 : 5-14 Αυγ. 1721, άδεια επιδιόρθωσης της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 2 : 19-28 Ιουλ. 1728, παράπονα για τον ήχο της καμπάνας του Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 3 : 22 Αυγ. 1785, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Θεόφιλου
Έγγραφο 4 : 4 Ιαν. 1787, παρενόχληση του επισκόπου Θεόφιλου από πιστωτές του προκατόχου του
Έγγραφο 5 : 29 Μαρτ. 1794, ανανέωση της παραχώρησης του μουκαταά της Κοζάνης ως μαλικιανέ
Έγγραφο 6 : 19 Σεπτ. 1798, ανανέωση παλαιότερης διαταγής για τις ελευθερίες του μουκαταά της Κοζάνης
Έγγραφο 7 : 3 Μαΐου 1814, παρενόχληση και επιβολή προστίμων σε τρεις Εκκλησίες με την πρόφαση του ελέγχου
Έγγραφο 8 : 23 Ιουλ. 1815, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Βενιαμίν
Έγγραφο 9 : 6 Σεπτ. 1833, παράπονα των Κοζανιτών για υπερβολική φορολόγηση
'Εγγραφο 10 : 25 Δεκ. 1833, έρευνα για τη δυνατότητα ανανέωσης παλαιότερης διαταγής για τις ελευθερίες του μουκαταά της Κοζάνης
Έγγραφο 11 : 24 Δεκ.1833 - 2 Ιαν. 1834, παράπονα των Κοζανιτών για υπερβολική φορολόγηση
Έγγραφο 12 : 1 Αυγ. 1839, αποστολή μουμπασίρη στην Κοζάνη για τον φόρο "ζετζριγιέ"
Έγγραφο 13 : 8 Οκτ. 1841, παραχώρηση ενός πρώην τσιφλικιού του Τεπεντενλή Αλί πασά στην Κοζάνη σε μια χριστιανή
Έγγραφο 14 : 11-20 Φεβρ. 1843, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Βενιαμίν
Έγγραφο 15 : 6-15 Μαρτίου 1849, βεράτιο παραχώρησης προνομίων σε Κοζανίτη έμπορο
Έγγραφο 16 : 23 Μαΐου - 1 Ιουν. 1849, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Ευγενίου
Έγγραφο 17 : 8-17 Σεπτ. 1850, παρενόχληση ιερέα από το χωριό Μπαξί επειδή τελούσε θρησκευτικές τελετές σε σπίτι
Έγγραφο 18 : 24 Μαρτίου - 2 Απρ. 1851, παρενόχληση ιερέα από το χωριό Μικρή Βάντσα επειδή τελούσε θρησκευτικές τελετές σε σπίτι
Έγγραφο 19 : 14-23 Ιαν. 1852, ρύθμιση δανείων δύο ζιμμήδων με τους πιστωτές τους
Έγγραφο 20 : 17-26 Σεπτ. 1860, ρύθμιση προβλήματος με τη μεταβίβαση χωραφιών στο χωριό Λουζιανή
Έγγραφο 21 : 11-20 Απρ. 1862, βεράτιο παραχώρησης προνομίων σε Κοζανίτη έμπορο
Έγγραφο 22 : 11-20 Απρ. 1862, διαταγή καταχώρησης του παραπάνω βερατίου στα ιεροδικαστικά κατάστιχα
Έγγραφο 23 : 29 Ιουλ. - 7 Αυγ. 1862, άδεια για την επισκευή της Εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου στην Κοζάνη
Έγγραφο 24 : 4-13 Αυγ. 1864, άδεια ανέγερσης σχολείου θηλέων στην Κοζάνη
Έγγραφο 25 : 4-13 Αυγ. 1864, άδεια ανέγερσης σχολείου αρρένων στην Κοζάνη
Έγγραφο 26 : 16-24 Ιουλ. 1865, άδεια για την επισκευή της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας της Μονής Ιλαρίωνα
Έγγραφο 27 : 22 Ιουλ. 1872, άδεια για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο χωριό Κτένι
Έγγραφο 28 : 16 Ιουλ. 1894, βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου
Έγγραφο 29 : 11 Ιουν. 1896, άδεια για την ανέγερση της εκκλησίας του Ταξιάρχη στο χωριό Μάρτσιστα
Έγγραφο 30 : 18 Οκτ. 1896, άδεια για την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στο νεκροταφείο των Σερβίων
Έγγραφο 31 : 26 Ιουν. 1897, άδεια επισκευής της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 32 : 2 Μαρτ. 1899, άδεια για την ανέγερση σχολείου (Βαλταδώρειο) στην Κοζάνη
Έγγραφο 33 : 25 Μαΐου 1901, άδεια αποπεράτωσης του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του χωριού Μάρτσιστα
Έγγραφο 34 : 17 Νοεμ. 1901, άδεια για την εκ νέου ανέγερση του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην Κοζάνη
Έγγραφο 35 : 12 Ιουν. 1902, άδεια για την εκ νέου ανέγερση της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο χωριό Λαβπάνιτσα
Έγγραφο 36 : 15 Απρ. 1906, άδεια για την εκ νέου κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Αιανή
Έγγραφο 37 : 14 Ιουν. 1909, άδεια μετατροπής της οικίας του Κων. Δρίζη στην Κοζάνη σε νοσοκομείο
Έγγραφο 38 : 15 Ιουν. 1909, άδεια για την εκ νέου κατασκευή και διαπλάτυνση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 39 : 15 Μαρτ. 1868, βεράτιο απονομής παρασήμου στον επίσκοπο Κοζάνης Ευγένιο
Από την άλλη πλευρά ωστόσο τα έγγραφα ομαδοποιήθηκαν ώστε η μετάφραση και ο σχολιασμός τους να ακολουθούν κάποιες θεματικές ενότητες. Έτσι προέκυψαν ουσιαστικά 3 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αποτελείται από τους φακέλους Φ01, Φ02, Φ03 και αφορά στην Εκκλησία κυρίως σε θέματα ανώτερου κλήρου αλλά και στη γενικότερη οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τους φακέλους Φ04 και Φ05 και έχει να κάνει με το φορολογικό status της Κοζάνης, αλλά και με άλλα οικονομικά θέματα.
Τέλος, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τον φάκελο Φ06 (3 έγγραφα) σχετικά με εμπόρους και εμπορικά προνόμια.
Ο φάκελος Φ7 περιλαμβάνει 1 έγγραφο , το οποίο προστέθηκε στο τέλος και αφορά σε απονομή παρασήμου σε Επίσκοπο

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διάφορα έγγραφα

Περιλαμβάνονται διάφορες ξένες επιταγές, έγγραφα που αφορούν τον Φώτιο Μανιάτη και τον Αντώνη Πέππα. Επίσης, περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές, καταστάσεις, σημειώσεις για τη Χάρτα της Ελλάδος, καταγραφές αντικειμένων, αντίγραφα εγγράφων και έγγραφα για τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα. Ακόμα, εμπεριέχονται λογαριασμοί της εκκλησίας από την κοινότητα Κοζάνης και δεκάτης της επαρχίας Σερβίων. Τέλος, περιλαμβάνονται έγγραφα που αφορούν την Εθνική Αντίσταση, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, σημειώσεις για τον χάρτη της Μακεδονίας και της Θράκης και ποικίλες καταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Διάφορα έγγραφα και σημειώσεις

Περιλαμβάνονται δακτυλογραφημένοι επισκοπικοί κατάλογοι της Θεσσαλίας, που αφορούν το έτος 1915. Επίσης, περιέχεται χειρόγραφη επιστολή προς τη Νομαρχία Κοζάνης από διαχειριστή της δεκάτης, για καθυστερούμενες οφειλές πολιτών, του έτους 1913. Ακόμα, εμπεριέχεται χειρόγραφη αίτηση προς το Νομάρχη Κοζάνης, από πολίτη για ενοικίαση υδρόμυλου και πρόχειρες σημειώσεις, σχετικά με καταγραφή αντικειμένων - περιουσιακών στοιχείων Ι.Α.Κ ή Δ.Β.Κ. Τέλος, περιλαμβάνονται σημειώσεις για τη Χάρτα της Ελλάδος και για την έκδοση βιβλίου του Καλλινδέρη: "Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης".

Διάφοροι λογαριασμοί της Κοζανίτικης κοινότητας

Περιλαμβάνονται χειρόγραφοι πίνακες με λογαριασμούς της εκκλησίας και των εκπαιδευτηρίων, σχετικά με την κοινότητα Κοζάνης και με τη δεκάτη της επαρχίας Σερβίων, για τα έτη 1892-1947.

Διαταγή εκδίκασης υπόθεσης σχετικής με φορολογία των κατοίκων της κοζάνης

Κων/πολη, 6 Σεπτεμβρίου 1833
Προς τον καδή του Εγρί Μπουτζάκ και τους προκρίτους της περιοχής
Περιεχόμενο: Οι κάτοικοι της Κοζάνης υπέβαλαν γραπτή διαμαρτυρία στην Υψηλή Πύλη ότι, ενώ πληρώνουν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν, οι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας τους ζητούν περισσότερα και τους καταπιέζουν. Διατάζεται να εκδικαστεί η υπόθεση σύμφωνα με τον ιερό νόμο και τις φορολογικές διατάξεις και να μην διαπράττεται αδικία. Verso :Το επάνω μέρος καλύπτεται από πράσινο ύφασμα (Σαλακίδης, 2004, σ. 222-223)
Μετάφραση του εγγράφου Λ9 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 145-146 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 17