Θάνατος -- Ιστορία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Θάνατος -- Ιστορία

Equivalent terms

Θάνατος -- Ιστορία

Σχετικοί όροι

Θάνατος -- Ιστορία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Θάνατος -- Ιστορία

1 results directly related Exclude narrower terms

Δελτία Θανάτου

Περιλαμβάνει δελτία θανάτου, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και δελτία κίνησης των πληθυσμών κατά τα έτη 1941-1944 στις κοινότητες Κοζάνης, Γρεβενών.