Ήρωες -- Ελλάδα -- Ιστορία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ήρωες -- Ελλάδα -- Ιστορία

Equivalent terms

Ήρωες -- Ελλάδα -- Ιστορία

Σχετικοί όροι

Ήρωες -- Ελλάδα -- Ιστορία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ήρωες -- Ελλάδα -- Ιστορία

1 results directly related Exclude narrower terms

1940 - Εποποιΐα

Περιλαμβάνει αποκόμματα εφημερίδας με το άρθρο του Γ.Λυριτζή με τίτλο "το θαύμα των Ελλήνων του Σαραντάπορου" και φωτοτυπίες αυτού. Αναφορά στον 1ο θαύμα του Σαραντάπορου και για τις εμφανίσεις της Παναγίας.