Θάνατος -- Απόδειξη και πιστοποίηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Θάνατος -- Απόδειξη και πιστοποίηση

Equivalent terms

Θάνατος -- Απόδειξη και πιστοποίηση

Σχετικοί όροι

Θάνατος -- Απόδειξη και πιστοποίηση

5 Αρχειακή περιγραφή results for Θάνατος -- Απόδειξη και πιστοποίηση

5 results directly related Exclude narrower terms

Αιτήσεις και πιστοποιητικά κληρονομιών

Αιτήσεις πολιτών προς τον Δήμαρχο Κοζάνης αιτούμενοι πιστοποιητικά θανάτων και έγγραφα του Δημάρχου Κοζάνης με κληρονομικά θέματα πολιτών κατά τα έτη 1931-1934.

Δημοτολόγια-Αλληλογραφία Δήμου Κοζάνης.

Περιέχονται δημοτολόγια του Δήμου Κοζάνης, αιτήσεις προσφύγων για εγγραφή, αλληλογραφία με τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, εκδόσεις πιστοποιητικών. Επίσης, περιέχεται αλληλογραφία με τη Νομαρχία και καταστάσεις αποβιωσάντων, ληξιαρχικά έγγραφα και ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και αλληλογραφία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κατά τα έτη 1915-1942.

Δημοτολόγια-Αλληλογραφία με Δήμους και Κοινότητες.

Περιέχονται δημοτολόγια του έτους 1931,αλληλογραφία με διάφορους δήμους και κοινότητες, με τη Νομαρχία, καθώς και πιστοποιητικά και καταστάσεις αποβιωσάντων το 1931.