Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

30 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

30 results directly related Exclude narrower terms

Σχέδια Κτιρίου Βιβλιοθήκης / Προέκταση Δημαρχείου

Περιλαμβάνει σχέδια του κτιρίου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης ( προέκταση Δημαρχείου) των Αδερφών Κοβεδάρων

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 1916 του Aναγνωστηρίου Κοζάνης με την "ΕΘΝΙΚΗ" Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών για ασφάλεια πυρός. Συμβόλαιο δωρεάς της κοινοτικής βιβλιοθήκης στο Αναγνωστηρίου Κοζάνης το 1916.
Βιβλίο μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης έτους 1916, αναφορά για την κίνηση του α' εξάμηνου του 1917.
Έγγραφο παράδοσης της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο Κοζάνης το 1923.
Κατάσταση δωρεάς βιβλίων από το σύλλογο "Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων"
Χειρόγραφος κανονισμός της βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου Κοζάνης.

Δήμος Κοζάνης

Λειτουργία Αναγνωστηρίου

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του αναγνωστηρίου Κοζάνης. Παραλαβή βιβλίων από ''Οίκο Βελτιώσεως'' ή άλλων προ 1916 στο αναγνωστήριο, κατάλογοι μελών του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων.

Κατάλογος βιβλίων προς βιβλιοδεσία του Ε.Καλημέρη/ Κατάλογος Γερμανικής Φιλολογίας

Περιλαμβάνει κατάλογο βιβλίων του Ε. Καλημέρη προς βιβλιοδεσία (1969) και κατάλογο Γερμανικής Φιλολογίας (ποίησης, πεζού λόγου και βοηθητικά)

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Επιστολές του Νικόλαου Π.Δελιαλή το 1937.

Επιστολή του Νικόλαου Π.Δελιαλή προς 1) το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, 2) προς τον διευθυντή της βιβλιοθήκης Κοραή Χίου, 3) προς τον Ε.Βογιαννάκη και 4) τον κ.Δ.Μωρέττη, 5) τον κ.Σ.Συγκολλητή, 6) το ταμείο εκπαιδευτικής πρόνοιας, 7) τον κ.Τριανταφύλλου.Επίσης, προϋπολογισμός του δήμου Κοζάνης το 1936-1937,ακριβές απόσπασμα με τις αρμοδιότητες του εφόρου βιβλιοθήκης, επιστολή του Υπουργού Ν.Προεστόπουλου προς τους διευθυντές και εφόρους βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγιο για τη βιβλιοθήκη, απόφαση δημαρχιακής επιτροπής του δήμου Κοζάνης, αίτηση του κ.Δελιαλή στον δήμαρχο, υπηρεσιακό σημείωμα, επιστολή του κ.Τριανταφύλλου και αίτηση του Αναστασίου Ιωάννου Κούγια προς τον δήμαρχο Κοζάνης, έργο με τίτλο "Οι Μακεδόνες Αγωνισταί εις την επανάστασιν του 1821", πρόσκληση και πρακτικά μειοδοτικού διαγωνισμού, κατάσταση με τη βιβλιοδέτηση εφημερίδων και περιοδικών.

Διάφορα έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Περιλαμβάνει σχέδια του κτηρίου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης ( προέκταση Δημαρχείου) των Αδερφών Κοβεδάρων/ υπόδειγμα απόδειξης του Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου από το αναγνωστήριο Κοζάνης (1916)/Εγκόλπιο Ημερολόγιο του 1937/Περιλαμβάνει δελτίο εισαγωγής και παραλαβής βιβλίων ( 1972)/κατάλογο βιβλίων του Ε. Καλημέρη προς βιβλιοδεσία (1969) και κατάλογο Γερμανικής Φιλολογίας (ποίησης, πεζού λόγου και βοηθητικά)/ αλληλογραφία της βιβλιοθήκης με διάφορους φορείς/ φωτοαντίγραφα από αλληλογραφία του Κωστή Παλαμά προς τον Β.Θ. Βαφόπουλο (προσωπικό αρχείο Βαφόπουλου ) , 1927, 1930, 1935

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK
  • Αρχείο - Fond
  • 1899-2001

Το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αποτελείται από 32 κουτιά και περίπου 7.657 τεκμήρια. Μέσα σε αυτά βρίσκουμε αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της
ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, κατάλογοι δωρεάς βιβλίων, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης του 1916-1918, εσωτερικό κανονισμό του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων, αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου και έγγραφα σχετικά με την παράδοση της βιβλιοθήκης και της περιουσίας του Συλλόγου Αναγνωστηρίου Κοζάνης στον Δήμο. Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Τσοτυλίου. Αντίγραφα του κατάλογου των εξόδων της εν Τσοτυλίω Σχολής από 11 Μαρτίου 1872 και λογαριασμοί της Σχολής. Συλλογή χαρτών και έντυπα σχετικά με τους λογοτεχνικούς διαγωνισμός του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝ.Β.Α.)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 30